شمشیرفروشانی که آفتابه‌ساز شدند

گادولیا لوهارها در گذشته پرافتخارشان برای شاهان هندی زره می‌ساختند اما امروزه این آهنگران در اطراف دهکده‌های کوچک هند چادر می‌زنند و از فلزات اسقاطی، وسایل پیش پا افتاده می‌سازند.مقاله اصلی

دیدگاهتان را بنویسید