شورش فرانسوی و تعارض حاکمیت

از روز ۲۷ ژوئن۲۰۲۳، پس از قتل یک مهاجر الجزایری 17ساله به نام «نایل المرزوق» در حومه پاریس، دور جدیدی از شورش در پایتخت فرانسه آغاز شد و درگیری‌ها به سراسر فرانسه سرایت کرد.مقاله اصلی

دیدگاهتان را بنویسید