شکار و مرض‌خوری!

پرونده‌ی شکار حیوانات زبان بسته طبیعت سال‌هاست برای انسان‌های متمدن بسته شده است و آنها به این نتیجه رسیده‌اند که با این همه پرورش دهنده گوشت، دیگر نیازی به شکار نیست. اما هنوز عده‌ای دست بردار نیستند.مقاله اصلی

دیدگاهتان را بنویسید