شیخ مردمدار | مجتهد و استاد دانشگاه تهران برای حاجت‌روایی مردم روزه می‌گرفت

دکترای دانشگاه تهران داشت و در علم و فقاهت به درجه اجتهاد رسیده بود، مردمدار بود و مردم هم او را دوست داشتند تا آنجا که زمانی که می‌خواست خانه‌ای برای عبادت و تحصیل بسازد همه اهالی به اعتبارش به میدان آمدند و هزینه ساخت مسجد و حوزه علمیه موسی‌بن‌جعفر(ع) فراهم شد.مقاله اصلی

دیدگاهتان را بنویسید