صبحانه‌ای عالی که سکته را از شما دور می‌کند

عادت خوردن صبحانه سالم بنابر زندگی پرمشغله در جوامع کمرنگ شده است و این در حالی است که خوردن صبحانه مقوی و مناسب می تواند در برابر سکته مقابله کند.مقاله اصلی

دیدگاهتان را بنویسید