صدور احکام جدید برای مدیران کل شهرداری تهران | چه کسانی در شهرداری ماندند؟

در پی اتمام برخی از احکام یکساله مدیران شهرداری تهران، علیرضا زاکانی ضمن تمدید بسیاری از این احکام و ابقای مدیران، تغییرات و جابجایی‌هایی را نیز در بین مدیران در بعضی از بخش‌ها ایجاد و احکام جدیدی را صادر کرد.مقاله اصلی

دیدگاهتان را بنویسید