طعم کتاب؛ میزبان کودکان و نوجوانان کتاب‌خوان عشایر

کودکان عشایر، همواره در رفت و آمدند و لحظه به لحظه، در حال دیدن و شنیدن کتاب زنده‌ی طبیعت؛ اما به این وجود، آن‌ها هم مثل بقیه‌ی بچه‌های ایران، تشنه‌ی کتاب‌اند و حالا مدتی است برگزاری جشنواره‌ی «طعم کتاب با عشایر» قرار است آن‌ها را در جریان رودخانه‌ی کتاب و کتاب‌خوانی قرار دهد و از آگاهی سیراب کند.مقاله اصلی

دیدگاهتان را بنویسید