عده ای با برخورد دولت با متقلبان کنکور مخالفت کردند | با قدرت از ورود متقلبان به دانشگاه جلوگیری می‌کنیم

سخنگوی دولت با اشاره به پیشگامی دولت در مقابله با تقلب در کنکور و شناسایی متقلبان گفت: هرگز اجازه نخواهیم داد هیچ متقلبی در کلاس‌های دانشگاه بنشیند و دولت با قدرت از ورود متقلبان به دانشگاه جلوگیری می‌کند.مقاله اصلی

دیدگاهتان را بنویسید