عکسی نایاب از معشوقه یهودی مظفرالدین شاه قاجار

یکی از معشوقه های مظفرالدین شاه قاجار را در این تصویر مشاهده می‌شود که گویا شاه کاخ عشرت آباد را به او بخشیده بود.مقاله اصلی

دیدگاهتان را بنویسید