عکس | ازدواج پرسر و صدا در شطرنج ؛ آتوسا پورکاشیان با هیکارو ناکامورا قهرمان شطرنج جهان ازدواج کرد!

آتوسا پورکاشیان استاد بزرگ شطرنج ایران که چندی است به آمریکا مهاجرت کرده با هیکارو ناکامورا نفر اول شطرنج آمریکا و قهرمان بازی سرعتی جهان ازدواج کرد.مقاله اصلی

دیدگاهتان را بنویسید