عکس | سنگ مزار گلپا نصب شد

با حضور همسر و اعضای خانواده، دوستان و علاقه مندان استاد گلپا سنگ مزار این هنرمند موسیقی ایران دوشنبه ۱۸ دی ماه بر مزار ایشان قرار گرفت.مقاله اصلی

دیدگاهتان را بنویسید