غزه قوی‌تر از همیشه بازمی‌گردد | فلسطین در جنگ روایت‌ها پیروز شد

رمزی بارود سردبیر روزنامه فلسطین کرونیکل معتقد است به رغم هجمه گسترده نظامی، غزه قوی‌تر از گذشته بازخواهد گشت.مقاله اصلی

دیدگاهتان را بنویسید