فالوده‌ برف‌وشیره فرحزادی‌ | یلدا و روشنایی فانوس‌ها

بیرون از پنجره برف بود و در خانه گرمای صمیمیت و مهربانی. مادر با سینی فالوده‌های یخی از راه می‌رسید و در چشم برهم زدنی بچه‌ها همه را می‌خوردند.مقاله اصلی

دیدگاهتان را بنویسید