فروپاشی رژیم صهیونیستی چه نتایجی خواهد داشت

سؤال جذاب این است؛ دنیای بعد از اسرائیل چگونه است؟ برای مثال که گوشه ذهنتان باشد، ببینید دنیای بعد از فروپاشی حکومت خودخوانده داعش چگونه بود؟ چقدر دوز خباثت‌های آنها فروکش کرد. اصلا فتیله جنایت‌هایشان به‌کلی پایین کشیده شد.مقاله اصلی

دیدگاهتان را بنویسید