فیلم دی‌کاپریو شانس اول اسکار| اسکورسیزی بهترین فیلم سال را ساخته است

نشریه معتبر ورایتی شانس‌های اسکار سال آینده را پیش بینی کرده و آخرین ساخته مارتین اسکورسیزی مهم‌ترین رقیب برای همه فیلم‌های سال آینده محسوب شده.مقاله اصلی

دیدگاهتان را بنویسید