فیلم | روزهای آخر پاییز در بوستان بعثت | چرا درختان کاج این پارک انار قرمز دارند؟

پاییز آمده بود تا سرود خیال‌انگیز عشق‌ بخواند، باغچه را به مهمانی رنگ برساند و آوای خوش باران را بباراند و چه شاعرانه است فریادشان زیر پاهایمان! برگ‌هایی که روزی برای آرامش به سکوتشان پناه می‌بریم.مقاله اصلی

دیدگاهتان را بنویسید