مأموریت ویژه برقی کردن حمل و نقل عمومی در پایتخت | شهرداری چه اقداماتی برای برقی‌سازی انجام داد؟

برقی‌سازی‌ سیستم حمل‌ونقل عمومی ناجی شهر خواهد شد؛ چراکه تجربه جهانی نشان داده است استفاده از این تکنولوژی می‌تواند همچون سپری در برابر افزایش آلودگی هوا عمل کند.مقاله اصلی

دیدگاهتان را بنویسید