مادر بودن ؛ مهم‌ترین نقشی که آینده فرزندان را رقم خواهد زد

روز مادر، جشن بزرگداشت مادری است که به اشکال مختلف در سراسر جهان برگزار می‌شود. اما اهمیت و نقش مادر در تربیت کودک چیزی فراتر از چنین مراسم بزرگداشتی است و البته آگاهی و شناخت مادران هم از چگونگی تربیت کودکان و نوع رویارویی آن‌ها با چنین وظیفه بزرگی چیزی است که حتماً باید به آن توجه شود.مقاله اصلی

دیدگاهتان را بنویسید