مالاریاشناس برتر جهان برای تهران چه کرد؟ | تاثیر یک تصمیم بزرگ قبل از مرگ؛ از تجریش تا پاستور

شاهان قاجار به گشت‌وگذار در اروپا علاقه زیادی داشتند، حتی شده با قرض گرفتن یا امتیاز دادن به دولت‌های بیگانه، پول جمع می‌کردند تا به ممالک راقیه سفر کنند.مقاله اصلی

دیدگاهتان را بنویسید