مداخله معاملات الگوریتمی در نزول بورس!؟ | انگشت اتهام سهامداران به‌سمت الگوریتم ها

با وجود اینکه متهم کردن معاملات الگوریتمی به مداخله در نزول بورس به یک سنت در میان سهامداران تبدیل شده است. اما اصل ماجرا چیست؟مقاله اصلی

دیدگاهتان را بنویسید