مراکز اختلالات یادگیری در استانها نیاز به گسترش دارند

کرج – ایرنا- معاون تشخیص، پیشگیری، پرورشی و تربیت بدنی سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور گفت: مراکز اختلالات یادگیری در استانها برای خدمات رسانی مناسب به جامعه هدف نیاز به گسترش فضا و تجهیزات دارند.مقاله اصلی

دیدگاهتان را بنویسید