معاون رئیسی: خانواده‌های ایرانی ۶ فرزندی شوند؛ یک یا دو فرزند کافی نیست

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده گفت: خانواده‌ها به یک یا ۲ فرزند بسنده کرده اند و باید این سطح به ۵ تا ۶ فرزند افزایش یابدمقاله اصلی

دیدگاهتان را بنویسید