مغزهایی سریع‌تر از ماشین حساب ؛ نوابغی که محاسبات عددی را از ماشین حساب سریع تر انجام می‌دهند

سراغ انسان‌های شگفت‌انگیز دیگری در سطح دنیا رفته‌ایم که با تقویت نیروی ذهنی‌شان، مغز خود را به یک ماشین حساب زنده تبدیل کرده‌اند.مقاله اصلی

دیدگاهتان را بنویسید