موضع وزارت کار در مورد افزایش دستمزد کارگران اعلام شد | شرکای اجتماعی روی هزینه معیشت به تفاهم می رسند؟

کارگران درخواست بررسی هزینه معیشت در نشست شورای عالی کار را ارائه داده‌اند اما بر خلاف الزام قانون برای برگزاری حداقل یک نشست این شورا در هرماه، نشست شورای عالی کار در شهریور برگزار نشد و درخواست کارگران نیز مورد رسیدگی قرار نگرفت.مقاله اصلی

دیدگاهتان را بنویسید