نخست وزیر فنلاند: اروپا بدون آمریکا از نیروی کافی برخوردار نیست

تهران – ایرنا – سانا مارین نخست ویر فنلاند روزجمعه گفت که اروپا بدون آمریکا در قراردادن کمک نظامی در اختیار اوکراین در جنگ با روسیه، دچار مشکل خواهد شد، این قاره برای رویارویی با روسیه به اندازه کافی نیرومند نیست و به کمک ایالات متحده نیاز دارد.مقاله اصلی

دیدگاهتان را بنویسید