نمایندگان مجلس به تهران بودجه نمی دهند | نقاطی در شهر هست که بدترین شرایط زیستی را دارد

رئیس شورای شهر تهران با انتقاد از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص تخصیص بودجه به تهران گفت: نقاطی در تهران وجود دارد که در بدترین و پایین‌ترین شرایط زیستی قرار دارند که نباید این موضوع از نگاه همین نمایندگان مغفول بماند.مقاله اصلی

دیدگاهتان را بنویسید