نوبل جهان اسلام تأسیس شد | کشورهای منطقه با ایران همسو باشند

کمتر از دو دهه پیش حجت­الاسلام زائری طرح تأسیس نوبل جهان اسلام را پیشنهاد داد. زمانی که هنوز جایزه مستقل در حوزه ادبیات داستانی تأسیس نشده بود و جایزه­ ای هم اگر بود در تیول بنیاد ادبیات­ داستانی بود و ثقل چنین جایزه­ ای بر قواره نحیف آن بنیاد سنگینی می­ کرد.مقاله اصلی

دیدگاهتان را بنویسید