هشدار به دشمنان جمهوری اسلامی | حق وتو ناعادلانه است

محمد دهقان گفت: جامعه جهانی و سازمان ملل باید نگاهی جدید به وضعیت جهانی داشته باشند و منشور سازمان ملل نیز تغییراتی بنیادین را تجربه کند.مقاله اصلی

دیدگاهتان را بنویسید