هشدار خاندوزی به فرزین درباره انحراف برخی بانک‌های خصوصی | اخطار و تعطیلی در انتظار شعب ناکارآمد

وزیر اقتصاد با ارسال نامه‌ای به رییس کل بانک مرکزی نسبت به انحراف چشمگیر برخی بانک‌های خصوصی در "نسبت تسهیلات به سپرده" در استان‌ها هشدار داده است.مقاله اصلی

دیدگاهتان را بنویسید