هشدار وزش باد شدید و افزایش ارتفاع امواج در سواحل خزر | مسافران و شناگران شمال در این ۳ روز مراقب باشند

سازمان هواشناسی کشور با صدور هشدار نارنجی از وزش باد شدید و افزایش ارتفاع امواج در سواحل خزر طی ۳ روز خبر داد.مقاله اصلی

دیدگاهتان را بنویسید