هنرمندان دیروز مورخان امروز| محمد علی کشاورز و پری صابری تاریخ را ورق می زنند

به تازگی دو کتاب از بیژن شکریز توسط نشر ثالث منتشر شده که هر دو به زندگی و آثار دو هنرمند سینما، تئاتر و تلویزیون می پردازند. درباره اهمیت این دو اثر و جایگاه تاریخ شفهای در ادبیات نمایشی نوشته ایم.مقاله اصلی

دیدگاهتان را بنویسید