والدین ایرانی ترجیح می‌دهند فرزندان کم‌تری داشته باشند

بسته شدن پنجره جمعیتی تهدیدی جدی برای آینده جمعیت کشور است که برای گریز از آن ٦ سال زمان داریم. بر اساس تحلیل جمعیت‌شناسان ٦ سال دیگر پرونده جمعیتی کشور بسته می‌شود و اگر در طول این سال‌ها زمینه افزایش باروری و رشد موالید فراهم نشود، پیامدهای غیرقابل جبران پیری جمعیت دامن ایران را می‌گیرد.مقاله اصلی

دیدگاهتان را بنویسید