واکنش تهران به بیانیه ضدایرانی کارگروه مشترک آمریکا و شورای همکاری خلیج فارس

سخنگوی وزارت امور خارجه اسلامی ایران با رد مطالب مندرج در بیانیه سومین نشست کارگروه مشترک آمریکا و شورای همکاری خلیج فارس در خصوص جمهوری اسلامی ایران، صدور چنین بیانیه هایی را در راستای راهبرد دیرینه رژیم آمریکا در تفرقه انگیزی بین کشورهای منطقه دانست.مقاله اصلی

دیدگاهتان را بنویسید