ورود دادستانی به پرونده ماراتن شیراز | ۳ مدیر به دادستانی احضار شدند

ماراتن شیراز؛ شاید در ۲۴ ساعت گذشته یکی از پرتکرارترین واژه‌هایی باشد که در فضای مجازی به چشم خورده است. موضوع مربوط به ماراتن نیمه‌استقامتی است که یکی، دو روز گذشته در شهر شیراز در دو بخش مردان و زنان برگزار شده‌.مقاله اصلی

دیدگاهتان را بنویسید