وزیر دفاع آمریکا بهترین گزینه در برابر ایران را مشخص کرد | ادعای ضدایرانی در حضور وزیر جنگ رژیم صهیونیستی

وزیر دفاع آمریکا که به فلسطین اشغالی سفر کرده گفت که دیپلماسی هنوز بهترین گزینه در قبال ایران است.مقاله اصلی

دیدگاهتان را بنویسید