پسر ارباب حسن فصیح که به آمریکا رفت و از درخونگاه نوشت

در یک اردیبهشت در اواخر دهه هفتاد، نشر البرز، ناشر بیشتر کتاب‌های اسماعیل فصیح، از او دعوت کرده تا مهمان غرفه‌اش باشد و همین جاست که نویسنده محبوبم را می‌بینم.مقاله اصلی

دیدگاهتان را بنویسید