پیرهادی: در دوره قبل شاهد اخراج نیروهای همشهری بودیم | اجازه نمی‌دهیم کیوسکی به شهر اضافه شود

عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه زمانی که همشهری تحویل گرفته شد، یکی از بدترین شرکت‌های شهرداری بود، گفت: هم حقوق پرسنل پرداخت نمی‌شد و هم شاهد اخراج نیروها بودیم. در مجموع این موسسه وضعیت بدی را شاهد بودیم اما امروز زحمات زیادی کشیده شده و وضعیت بسیار بهتر شده است.مقاله اصلی

دیدگاهتان را بنویسید