پیشنهاد ایجاد مسیرهای بدون ترافیک برای همه اتوبوس های پایتخت | آیا خطوط ویژه به اقتصاد مغازه ها آسیب می زند؟

رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران گفت: در حال حاضر به خیابان‌های شهر که نگاه می‌کنیم در دو طرف خیابان فضای پارک حاشیه‌ای در اختیار خودروهای شخصی است در حالیکه می‌توان در مسیرهای پرتردد و با تراکم بالای خودروی شخصی، یک لاین پارک حاشیه‌ای را به مسیر ویژه اتوبوس تبدیل کرد.مقاله اصلی

دیدگاهتان را بنویسید