چرا دختر دانشجوی دکتری خودش را کشت؟ | روایت‌های استاد راهنما و نویسنده دوم مقاله زهرا را بخوانید | انتقاد از رفتار برخی اساتید و دانشجویان

روایات شاهدان و افراد مرتبط با حادثه خودکشی «زهرا» دانشجوی ۳۰ ساله مقطع دکتری در دانشگاه تهران را که دیروز رخ داد، بخوانید.مقاله اصلی

دیدگاهتان را بنویسید