چرا ساخت نهضت ملی مسکن به کندی پیش می‌رود؟ | هزینه ساخت هر مترمربع واحد مسکونی

رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان با اشاره به این‌که قیمت ساخت نهضت ملی مسکن واقعی نیست، گفت: قیمت کنونی ساخت برای سازندگان صرفه اقتصادی ندارد.مقاله اصلی

دیدگاهتان را بنویسید