چرا وقتی عربستان گردن زنان را زد گریه نکردید؟!

امام جمعه اردبیل گفت: من از مدعیان حقوق زنان سؤال می‌کنم چرا وقتی عربستان گردن زنان را زد، آمریکا در افغانستان مجلس عروسی و مراسم جشن حافظان قرآن کریم را بمباران کرد، گریه نکردید؟؛ اروپایی ها اگر شجاعت دارند از شهادت زنان فلسطینی هم بگویند.مقاله اصلی

دیدگاهتان را بنویسید