چرا گاهی از جلسات مشاوره پیش از ازدواج می‌ترسیم | جلسات مشاوره پیش از ازدواج جنبه آگاهی بخشی دارد و قرار نیست کسی به جای تصمیم ما بگیرد

تصمیم گیری برای برقراری ارتباط عاطفی و انتخاب فردی به عنوان همسر شاید کار آسانی به نظر برسد. اما تصمیم بسیار مهمی است که می‌تواند آینده ما و همچنین فرزندانمان را تحت الشعاع قرار دهد. بنابراین باید با آگاهی کامل و شناخت جنبه‌های مختلف انجام شود.مقاله اصلی

دیدگاهتان را بنویسید