چهره جهانی شمیران کیست؟ | پدر اول به بچه‌های همسایه درس می داد بعد به ما

سال‌ها از زمان از دست رفتن این مرد بزرگ می‌گذرد؛ پروفسور حسابی! اما همچنان هر روزه عده زیادی در خانه او جمع می‌شوند تا کمی بیشتر با زوایای مختلف این شخصیت فرهیخته آشنا شوند.مقاله اصلی

دیدگاهتان را بنویسید