کربلای ۴ فریب نبود، فریب شد | از تاریخ شفاهی جنگ غافلیم

مهدی تهرانی در عملیات کربلای ۴ به عنوان فرمانده گروهان یکم از یگان مستقل تفنگداران دریایی حضور داشت و معتقد است: «کربلای ۴، عملیات فریب نبود، فریب شد. بعد از موفقیت‌های رزمنده‌ها در کربلای۵، عراقی‌ها تصور کردند کربلای ۴ برای فریب بوده. در حالیکه اینگونه نبوده و زحمات زیادی برای این عملیات کشیده شد.»مقاله اصلی

دیدگاهتان را بنویسید