کشف اتاقک‌های گمشده ۴۴۰۰ ساله در هرم مصر باستان | حل معمای ساخت اهرام با کشف‌ اتاق‌های جدید

باستان‌شناسان موفق شدند اتاق‌های مخفی هرم ساهورا را کشف کنند. اولین بار ۲۰۰ سال قبل یک باستان‌شناس حدس زد که باید چنین اتاق‌هایی وجود داشته باشد، اما به دلیل مسدود بودن راهروی منتهی به اتاق‌ها، نتوانست حدس خود را ثابت کند.مقاله اصلی

دیدگاهتان را بنویسید