کشف بزرگترین محموله سلاح گرم و سرد و تجهیزات ویژه آشوب و اغتشاشات

رزمندگان قرارگاه حمزه سیدالشهدا(ع) نیروی زمینی سپاه، بزرگترین محموله انواع سلاح گرم و سرد و تجهیزات ویژه آشوب و اغتشاشات در کشور را کشف و ضبط کردند.مقاله اصلی

دیدگاهتان را بنویسید