کشف شگفت‌انگیز اولین نوشته‌ها روی دیوار غارهای باستانی | تقویم زاد و ولد ماموت‌ها و اسب‌های وحشی در عصر یخبندان

محققان به تازگی دریافته‌اند که اولین نوشته‌های تاریخ انسان، ۱۴ هزار سال قبلتر از چیزی که فکر می‌کردند، بر دیواره غارها ثبت شده است.مقاله اصلی

دیدگاهتان را بنویسید