کنترل بهتر و بیشتر پهپادها با یک سیستم جدید | ارتباط همیشه برقرار است

فناوری «شبکه تلفن همراه سوکام» برای پهپادهای مخصوص تحویل بار سیستم ارتباطی بهتری ایجاد می‌کند، به گونه‌ای که ارتباط این پهپادها با مرکز کنترل همواره متصل باقی می‌مانند و وقفه‌ای در کار آنها ایجاد نمی‌شود.مقاله اصلی

دیدگاهتان را بنویسید