کنعانی: پایان نکبت و روز آزادی فلسطین نزدیک است | آمریکا و اروپا باید شرمنده باشند که در اشغال سرزمین یک ملت کمک کردند

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: آمریکا و اروپا می بایست از خود شرمنده باشند که هم در اشغال سرزمین یک ملت کمک کردند، هم در تاسیس یک دولت نژادی مشارکت تعیین کننده داشتند و هم ۷۵ سال چشم خود را بر فاحش ترین جنایات ضدبشری این رژیم غاصب بسته اند.مقاله اصلی

دیدگاهتان را بنویسید