یکی از دغدغه های اصلی نمایندگان و نیازهای ضروری کشور فردا در دستور کار مجلس | نقطه قوت اساسی طرح چیست؟

عضو هیات رئیسه مجلس گفت: بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات در دستورکار جلسه علنی فردا، یکشنبه یک مرداد مجلس قرار دارد.مقاله اصلی

دیدگاهتان را بنویسید